How to care for your jewelry

Congratulations on the purchase of your jewelry!
I am very happy to know that you've chosen to wear my designs.
Every design has a personal meaning for me, and hopefully it has for you too.

You have received the jewelry in a gift packaging and neatly polished.
Of course you would like to keep it that way.
On this page I will explain to you how you can wear your jewelry with pleasure for lots of times to come...

925 sterling silver
Silver is a precious metal. In my jewelry I use the highest content of silver. This means that 925 out of 1000 particles consists of pure silver. The remaining 75 particles consist of copper. They call this mishmash of metals the alloy. An alloy is important when using jewelry because the pure precious metal is too soft.
It would bend and scratch too quickly, seriously reducing its lifespan.

Tarnish
Silver reacts with sulfur in the air and sulfur in your skin. The reaction to this makes the silver eventually turn black. This is a tarnish that ends up on top of the silver and can therefore easily be polished away.
I am very happy with this quality of silver and like to use it. Before the piece of jewelry is send off, I make the deeper parts of the jewelry black by using. a sulfur solution, so that the details are clearly visible due to the high contrast.

In the long run it can happen that the higher-lying parts also turn black. This sometimes happens extra fast if the jewelry is not worn, because the skin will not 'polish' it while wearing it.
The jewels can also become black faster if the skin has a higher acidity. You can polish these parts again with a polishing cloth for silver or gold jewelry. These are dry cloths that contain a very fine powdery abrasive. Rub over the jewel a few times with a fast motion (this creates heat) and the piece looks beautiful again.
These cloths are for sale at almost every jewelry store. You will see that the tarnish now appears on the cloth because it will turn black. This does not affect the quality of the cloth; it can still be used in these places.
A good cleaning cloth will last for decades.
Also consider the use of perfume. It is best to first spray perfume on your body, wait until it has dried, and then put on your jewelry. In this way you will experience fewer tarnish and / or smells on your jewelry.

Wearing it
Everyone wears their jewelry in their own way. Some only like to wear it on special occasions, others want to enjoy it every day. Some don't take it off at night and others prefer it.
Bear in mind that the way of wearing affects the lifespan. Wearing it at night can cause scratches. Wearing it every day also causes more scratches than occasional wear.
Even though we do not always see it that way, jewelry is a utensil and utensils wear out.
That is why I recommend not to wear the jewel while showering and sleeping, because it can shorten its lifespan.
Any elastic, thread or precious stones used in the jewelry are not resistance to frequent exposure to moisture or heat and should therefore be kept away from this.

It is also unwise to wear the jewelry during activities such as gardening or operating machinery. It can not only create dangerous situations (for example, if you get stuck), but it is also comes in contact with scratchy surfaces such as paving stones. 
Also consider the use of perfume. It is best to first spray perfume, wait until it has dried, and then put on your jewelry. In this way you will experience less tarnish and / or smells on your jewelry.

Storage
Store the jewelry in a dry place, out of direct sunlight and in the fabric bag that was included with your purchase..

Small children
My jewelry is not suitable for (small) children. The jewelry is often small in size and so there is the danger of suffocation. Remember that you do not put jewelry on your small children and do not give them access to the jewelry.
Do not leave small items in places where children can reach them.

 

Hoe te zorgen voor uw sieraden

Gefeliciteerd met de aankoop van uw sieraad!
Ik ben ontzettend blij dat u ervoor heeft gekozen om mijn ontwerpen te dragen. 
Ieder ontwerp heeft een persoonlijke betekenis voor mij, en hopelijk nu ook voor u.

U krijgt het sieraad netjes gepolijst en gepoetst geleverd in cadeauverpakking.
Dit wilt u natuurlijk graag zo houden.
Op deze pagina zal ik uitleggen hoe u het sieraad nog lang met plezier kunt dragen...

Gehalte 925 sterling zilver
Zilver is een edelmetaal. De legering die gebruikt wordt in mijn sieraden betreft het hoogste gehalte zilver. Dit betekent dat 925 van de 1000 deeltjes uit puur zilver bestaat. De overige 75 deeltjes bestaan uit koper. Deze mengelmoes van metalen noemen ze de legering. Een legering is belangrijk bij het gebruik van sieraden omdat het pure edelmetaal te zacht is.
Het zou te snel buigen en krassen waardoor de levensduur ernstig naar beneden gehaald wordt.

Aanslag
Zilver reageert met zwavel in de lucht en zwavel in uw huid. De reactie hierop zorgt ervoor dat het zilver op den duur zwart wordt. Dit is een aanslag die bovenop het zilver terecht komt en hierdoor dus eenvoudig weggepoetst kan worden.
Ik ben heel blij met deze eigenschap van zilver en maak hier graag gebruik van. Voordat het sieraad naar u verzonden wordt maak ik de dieper liggende delen van het sieraad zwart d.m.v. een zwaveloplossing, zodat de details goed zichtbaar zijn wegens het grote contrast. 

Op den duur kan het voorkomen dat ook de hoger liggende delen zwart worden. Dit gebeurt soms extra snel als het sieraad niet gedragen wordt, omdat de huid het dan niet tijdens het dragen 'polijst'.
Het sieraad kan ook juist sneller aanslag vertonen door het dragen, als de huid een hogere zuurtegraad heeft.
U kunt deze delen weer oppoetsen met een goud-of zilverpoetsdoek. Dit zijn droge doeken waar een zeer fijn poederachtig slijpmiddel in is verwerkt. Een paar keer wrijven met wat snelheid (dit zorgt voor hitte) en het sieraad ziet er weer prachtig uit.
Deze doeken zijn te koop bij vrijwel elke juwelier. U zult zien dat de aanslag op de doek verschijnt aangezien de doek zwart wordt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de doek; het kan op deze plekken nog steeds gebruikt worden. Met een goede poetsdoek kunt u tientallen jaren voort.
Denk ook om het gebruik van parfum. U kunt het beste eerst parfum opspuiten, wachten tot het opgedroogd is, en dan pas uw sieraden omdoen. Op deze manier heeft u minder last van aanslag en/of luchtjes op uw sieraden.

Het dragen
Iedereen draagt zijn sieraden op zijn eigen manier. De één alleen bij bijzondere gelegenheden, de ander wil er iedere dag van genieten. Sommige doen het sieraad 's nachts niet af en anderen liever wel.
Houd er rekening mee dat de wijze van dragen de levensduur beïnvloed. Dragen in de nacht zorgt ervoor dat het sieraad ook dan gevoelig is voor krassen. Iedere dag dragen zorgt ook voor meer krassen dan af en toe dragen.
Ook al zien we het niet altijd zo, een sieraad is een gebruiksvoorwerp en gebruiksvoorwerpen slijten.
Daarom raad ik aan het sieraad niet om te houden tijdens douchen en slapen. Het zilver in het sieraad kan hier tegen, aangezien het een edelmetaal is, maar verkort de levensduur. Eventueel aanwezig elastiek, rijggaren of edelstenen zijn niet bestand tegen vocht of hitte en dienen hier dan ook niet aan blootgesteld te woren.

Ook tijdens activiteiten als tuinieren is het onverstandig het sieraad te dragen. Het kan niet alleen gevaarlijke situaties opleveren (bijvoorbeeld als u blijft hangen), maar het komt ook snel in aanraking met krassende oppervlakten zoals straatstenen.
Denk ook hier om het gebruik van parfum. U kunt het beste eerst parfum opspuiten, wachten tot het opgedroogd is, en dan pas uw sieraden omdoen. Op deze manier heeft u minder last van aanslag en/of luchtjes op uw sieraden.

Bewaren
Bewaar het sieraad uit direct zonlicht, op een droge plek in het meegeleverde stoffen zakje. 

Kleine kinderen
Mijn sieraden zijn niet geschikt voor (kleine) kinderen. De sieraden zijn vaak klein van formaat en dus is er verstikkingsgevaar. Denk erom dat u geen sieraden omdoet bij uw kleine kinderen en deze ook geen toegang geeft tot de sieraden.
Laat geen kleine voorwerpen liggen op plaatsen waar kinderen bij kunnen.

Cookies

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website via the Facebook pixel and others, to make the website work properly and to link to social media. By clicking Yes, you consent to the placement of all cookies as described in our privacy and cookie statement.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren door middel van o.a. de Facebook Pixel, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.